Нашите предложения за работа

Присъединете се към нашия екип!

С малък екип от интелигентни хорание имаме за цел да популяризираме пептидните продукти на НПЦРиЗ в България. Разбира се и да ги доставяме.
Присъединете се към нас! Hие Ви предлагаме един изключителен шанс да се учите, да се развивате и да бъде част от едно вълнуващо преживяване и екип.