Правна информация

Собственик на този уебсайт е "Продакс" ЕООД

ул. Златорог 24
Пловдив
4006 България

ИН ЗДДС: BG203504032

Можете да се свържете с нас на:

  • Телефон: 032 559 016 или на 088 8583 505
  • Имейл: office@peptidi.bg
  • Fax number: 02 489 1232