Презентация на пептиди

Тук съм за ви разкажа за едно революционно откритие ,  Руски специалисти от Института по биорегулация и геронтология в Петербург откриха вещество, което предпазва организма от остаряване, което е променило живота на много хора, а именно ПЕПТИДИТЕ.

Животът съществува благодарение на две молекули:  пептиди , които носят информацията, и ДНК , която е матрица ,и сама по себе си не е активна. При съединяването на пептидите с един или друг участък от ДНК, те предават информация, но ще попитате

Какво е това ПЕПТИДИ?

Пептидите са много къси (кратки) белтъчини. Размерът им с различна дължина: дълги, които съдържат десетки аминокиселини, и къси (кратки) - които имат само 2-3 звена. Именно това са пептидите. В организма пептидите са "информационните" пратеници, които пренасят информацията от една клетка към друга, за да може всичко в организма да се извършва добре .

Когато една клетка работи добре, тогава и целият орган работи добре. Ако се появи отказ или нарушение, нарушава се и работата на целия орган, което води до заболяване.Разбира се, болестите могат да се лекуват, а в организма да се въведат липсващите вещества. Но тогава клетката съвсем ще забави своите функции и напълно ще престане да работи. Затова трябва да й се изпращат т.нар. пратеници-мисионери - пептиди, които ще накарат клетката да работи. Организмът ще се самоизлекува.. Действието на даден пептиден комплекс върху организма може да бъде описано по следния начин: подмладява клетките в човешкото тяло, има защитно въздействие; повишава устойчивостта на клетките действа срещу токсини и други увреждащи фактори, .Във всеки един орган се съдържа запас от резервни стволови клетки. Ако този резервен фонд се реализира равномерно, тогава човек доживява до 100-110 години. Всички пептиди имат своята тясна специализация. За всяка тъкан отговаря определен пептид: за белите дробове - белодробен, за черния дроб - чернодробен, за мозъка - мозъчен, и така нататък.

Как действат върху организма?

Пептидите действат на организма по следния начин: извлечения от конкретния орган пептид при попадане в човешкото тяло, е в състояние да започне процеса на възстановяване и подмладяване клетките на този орган, от който са извлечени. Както са показали лабораторните изследвания, активните пептиди позволяват да се увеличи до една трета част продължителността на живота на клетките на отделния орган! А комплес от приемането на пептидите могат да окажат благопрятно въздействие на цялия организъм на човека. Пептидите оказват защитно въздействие на организма на клетъчно ниво. те защитават клетките от въздействието на токсини, ускоряват обмяната на веществата в клетките и отстраняват от тях продуктите от разпада, и по-общо казано, пептидите нормализират работата на органите, допринасят за ,  възстановяването на увредените тъкани. След като попаднат в организма, повишава се активността на човека,неговата издръжливост, устойчивост на заболявания. Тоест благодарение на пептидите, хората се чувстват по-млади и по-здрави, и това е вярно в действителност.

Пептидите са с ниско молекулно тегло, което им позволява лесно и безпрепятствено да проникнат в увредена тъкан и в клетките, като стимулират производството на необходимите количества активни вещества в нужния биологичен ритъм според индивидуалната потребност на организма,
така те възстановявяват нормалната функция на увредената тъкан.Освен това, главната ценност на пептидите, е че те носят информация, която отключва запаса от стволови кледки.

Но ДНК е матрица, химическа молекула, която сама по себе си не е активна. И тук, пептидите са, като ключе към ключалката и  се явяват като команден сигнал за синтеза на специфичните белтъчини. Именно поради това ролята на пептидите е толкова голяма. Това означава, че клетката започва да работи, както при млад и здрав организъм.

Пептидите биват течни, на капсули и на сиропи. Те са разпределени на: