Серия АМИТАБС - Източник на заменими и незаменими аминокиселини

обща информация

АМИТАБС е общото название на серията препарати, съдържащи моноаминокиселини и богати на аскорбинова киселина. От една страна, са източник на необходимия и често пъти недостатъчен строителен материал за клетките, а от друга – източник на витамин С, който регулира процесите на окисление в клетките и е имуномодулатор. А там, където става дума за имуномодулация, е прието да се говори и за регенерация на тъканите. По такъв начин, препаратите Амитабс спомагат не само за изграждането на протеин, но и за поддържането на целостта на клетките и тъканите. Днес Ви представяме 7 препарата от тази серия, които могат да се приемат както по отделно, така и комплексно и с други препарати, в това число и с пептиди.

Съществуват няколко начина за възстановяването на функцията на органите и системите. В днешно време най-разпространеният е приемането на различни комплекси антиоксиданти и микронутриенти. Действието им е повърхностно и се свежда главно до повишаване на устойчивостта на клетките по отношение на външните въздествия и до осигуряването на субстрати за техния биосинтез. Другият начин е корекция на функциите на клетките на ниво ДНК с помощта на пептиди.

Те дават възможност на клетките отново да синтезират необходимия им протеин и пълноценно да изпълняват функциите си. Освен това, едва ли някой се е замислял върху това, че именно аминокиселините са субстрата или материала, необходим за изграждането на протеина. А също и върху това, че именно от тяхното наличие в клетките зависи крайният резултат от работата на пептидите – синтезът на протеин. Става ясно, че метаболизмът зависи от наличието на микронутриенти и антиоксиданти – т.е. това е образуването и разпадането на биологично активните вещества; началният процес на синтезиране на протеин (същата биомашина, която преобразува микронутриентите в биоактивни вещества) зависи от наличието на пептиди; а завършването на процеса на синтезиране на протеина зависи от аминокиселините, тъй като без тях, в качеството си на строителен материал, това би било просто невъзможно.

Поради тези причини днес е актуално да се говори не само за антиоксиданти и пептиди, но и за аминокиселини. Те играят съществена роля в строежа на протеин, а това е жизненоважно. Отдавна е известно, че съществуват заменими и незаменими аминокиселини, и че за всеки един орган и система определени киселини играят най-важна роля. Това означава, че за строежа на собствени протеини и ферменти при някои определени органи и тъкани е необходимо по-голямо количество аминокиселини, отколкото при други. И това е изключително важно, когато говорим за профилактика на преждевременното стареене и за възстановяване на работата на различни органи и системи.