Цитогени

обща информация


Въз основа анализа на аминокиселинната последователност на полипептидите, извлечени от органите и тъканите на животни, са отделени къси пептиди, включващи в състава си от 2 до 4 аминокиселини (т. нар. “активен център”на продукта върху основата на екстракти от суровини с животински произход). Това е спомогнало за създаването на нов клас продукти – парафармацевтични продукти под общото название Цитогени. Тъй като Цитогените, за разлика от екстрактите (групата на полипептидите), съдържат един вид молекули (най-значимият кратък пептид), то се препоръчва да бъдат приемани на начален етап от пептидната терапия, а също така при кратки профилактични курсове (по 10 дни 3-4 пъти в годината) за преждевременно стареене.

Комплексно приложение – Цитогени

Препоръчителни схеми при комплексното приложение на Цитогените за профилактика и коригиране на нарушените функции на различни системи в организма

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на храносмилателната система:
Оваген, Везуген, Кристаген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на кръвоносно-съдовата система:
Везуген, Кристаген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на централната нервна система:
Пинеалон, Везуген, Оваген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на дихателната система:
Хонлутен, Кристаген, Везуген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на имунната система:
Кристаген, Везуген, Оваген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на опорно-двигателния апарат:
Карталакс, Везуген, Кристаген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на пикочо-половата система:
Везуген, Кристаген

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на зрителния орган:
Везуген, Пинеалон

Корекция на състоянието след прекарана лъчева или химиотерапия, след продължително излагане на йонизиращо лъчение, психоемоционален стрес и други екстремални фактори:
Везуген, Оваген, Хонлутен