Цитомакси

ЕСТЕСТВЕНИ ОЛИГОПЕПТИДНИ БИОРЕГУЛАТОРИ

Естествените пептиди са разработка на Санкт-Петербургския институт по Биорегулация и Геронтология СЗО РАМН – абсолютно нова високоефективна технология на отделяне на нискомолекулярни пептидни фракции от органите и тъканите на животни. Това дава възможност да бъде създаден нов клас на естествени биологично-активни добавки – Цитомакси.
 

Цитомаксите са пептидни биорегулатори от последно поколение с висока концентрация на пептиди. За разлика от цитамините, които имат примеси от фрагменти на аминокиселини от клетъчните ядра, цитомаксите съдържат чисти концентрирани пептиди.

Цитомаксите са естествени пептиди с установена структура, предназначени за оптимизация на функциите на основните системи на тялото. Извлечени са от тимуса, кората на главния мозък, епифизата, простатата, черния дроб и други органи на телета. Цитомаксите имат ясно изразен регулиращ ефект върху процесите на биосинтеза на белтък в клетките. Те действат селективно върху клетки от различни органи съответстващи на тези, от които е извлечен дадения продукт.

Молекулната маса на Цитомаксите (до 10 кДа) улеснява преминаването им през клетъчната мембрана. Ето защо цитомаксите активно се абсорбират и попадат точно в целевия орган, като осигуряват бързо, но меко регулиращо действие.

Естествените пептиди разгръщат плавно действието си, тъй като, за да има отклик на тъканта, е необходимо определено натрупване (хоуминг-ефект), с цел компенсиране на дефицита.

Нямат странични ефекти и безпроблемно се комбинират с различни форми на терапия.

КОМПЛЕКСНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЦИТОМАКСИ

Препоръчителни схеми при комплексното приложение на Цитомаксите за профилактика и коригиране на нарушените функции на различни системи в организма

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на храносмилателната система:
Владоникс, Светинорм, Стамакорт

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на кръвоносно-съдовата система:
Вентфорт, Владоникс

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на централната нервна система:
Церлутен, Вентфорт, Владоникс, Ендолутен

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на дихателната система:
Владоникс, Сигумир, Вентфорт

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на имунната система:
Владоникс, Вентфорт, Светинорм, Ендолутен

Корекция на нарушените дейности и поддържане на функциите на опорно-двигателния апарат:
Сигумир, Владоникс, Вентфорт

Корекция на състоянието след прекарана лъчева или химиотерапия, а също така след продължително излагане на йонизиращо лъчение:
Владоникс, Светинорм, Вентфорт, Церлутен, Ендолутен

Корекция на зрителни нарушения, профилактика на заболявания на очите, свързани с възрастта:
Визолутен, Церлутен, Вентфорт, Ендолутен

Профилактика на онкопатология, преждевременно стареене, понижена функция на невроендокринната система:
Владоникс, Ендолутен

Корекция на нарушената дейност на отделителната система (бъбреци, пикочен мехур):
Пиелотакс, Владоникс