Възстановяване

на костната тъкан на зъбите с пептиди