Значки

Освен, че набирате известност с вашите въпроси и отговори, вие получавате значки за това, че сте особено полезен(на). Значките се появяват на страницата на профила ви, и във вашите мнения.

Autobiographer 2 awarded users Completed own biography
Popular Question 0 awarded users Asked a question with at least 150 views
Notable Question 0 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 0 awarded users Asked a question with at least 500 views
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Stellar Question 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Student 0 awarded users Asked first question with at least one up vote
Nice Quesiotn 0 awarded users Question voted up 4 times
Good Question 0 awarded users Question voted up 6 times
Great Question 0 awarded users Question voted up 15 times
Scholar 0 awarded users Asked a question and accepted an answer
Teacher 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Nice Answer 0 awarded users Answer voted up 4 times
Good Answer 0 awarded users Answer voted up 6 times
Great Answer 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Self-Learner 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Commentator 0 awarded users Posted 10 comments
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Posted 100 comments
Taxonomist 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Deleted own post with 3 or more upvotes
Editor 0 awarded users First edit
Supporter 0 awarded users First upvote
Peer Pressure 0 awarded users Deleted own post with 3 or more downvotes
Задайте въпрос

Бъдете информирани

За тази дискусия

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

 Прочети насоки